Телефон: +359 888 768 208; +359 895 791 240

Какво предлагаме

АБО маркет Ви предлага да наемете подходяща търговска площ по вид и размер, съобразена със спецификата на произвежданата от Вас стока, където Вие ще излагате, а ние ще продаваме Вашия продуктов асортимент. Осигурена е подходяща складова площ, пропорционална на наетата от Вас търговска площ.

Разполагаме с:

  • над 4 000 кв.м. търговска площ
  • над 2 000 кв.м. складова площ

При наемане на по-голяма търговска площ, АБО маркет Ви предоставя възможността да изградите свой фирмен щанд с наш обслужващ персонал.

Наемните цени включват всички разходи по съхранението, обслужването, управлението и реализирането на Вашата стока.

Няма допълнителни или скрити такси.

 

Как пработим заедно: 

  1. Вие доставяте стоката си до магазина.
  2. Ние я придвижваме до наетия от Вас щанд и я подреждаме по указания от Вас начин.
  3. Клиентът пазарува и заплаща.
  4. Вие получавате парите за реализирините продажби веднъж седмично.


АБО маркет разполага с различни видове регали, фризери, хладилни витрини и шкафове, подходящи за всякакъв вид продукти.