Телефон: +359 888 768 208; +359 895 791 240

Защо да участвате

В АБО маркет Вие определяте:

  • Предлагания асортимент
  • Начина на подреждане
  • Крайната цена за клиента
  • Спестявате разходи за персонал
  • Получавате в пълен размер стойността на реализираните продажби ежеседмично
  • Всичко останало поемаме НИЕ.

За подробна информация - свържете се с нас.